Навчальна дисципліна "Технічний сервіс в АПК" формує у студентів практичні і теоретичні навички за технологію і організацією технічного сервісу машин і устаткування в АПК, складання і ведення експлуатаційної і ремонтної документації на сервісних підприємствах

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні ВМІТИ:

- розраховувати місткість послуг технічного сервісу в регіоні;

- розраховувати потреби сервісного підприємства в ремонтно-експлуатаційних матеріалах;

- складати технологічні карти на виконання ремонтно-обслуговуючих робіт;

- вибирати сервісне встаткування на сервісних підприємств;

- організовувати виконання сервісних послуг;

Студенти повинні ЗНАТИ:

- основні проблеми технічного сервісу в АПК;

- систему забезпечення працездатності машин і встаткування;

- систему сервісних послуг;

- основи організації технічного сервісу;

- технологію діаногстувань регулювальних і ремонтних робіт;

- систему керувань якістю  сервісних послуг;

- систему матеріально-технічного забезпечення сервісних підприємств