Дисципліна "Ремонт машин і обладнання" навчає майбутніх фахівців забезпечувати роботоздатність сільськогосподарських машин за мінімальні витрати часу, трудові і матеріальні ресурси за рахунок формування у студентів основних положень системи ТО і ремонту сільськогосподарської техніки, особливості ремонтно-обслуговуючої бази АПК, системи підготовки та організації робіт сервісних підприємств , їх матеріально-технічного забезпечення,шляхів підвищення якості ремонтно-обслуговуючих робіт