Дисципліна "Технічна механіка" складається з "Теоретичної механіки", "Опір матеріалів", "Деталі машин"

Теоретична механіка - це частина, в якій вивчаються загальні закони механічного руху або рівноваги матеріальних тіл механічної взаємодії між ними .Складається з розділів:

* статика - вивчаються методи еквівалентних перетворень системи сил , а також умови рівноваги матеріальних тіл

* кінематики - вивчається механічний рух матеріальних тіл з геометричного боку, тобто незалежно від мас і діючих на них сил

* динаміка - вивчає рух матріальних тіл у зв"язку з діючими на них силами