Метою КП є закріплення теоретичних знань, оволодіння методикою самостійного вирішення інженерних задач по плануванню й організації технічного обслуговування (ТО) і діагностування машино-тракторного парку (МТП)