Теоретична механіка - перший розділ технічної механіки.