Стандартизація продукції - дисципліна, яка дає знання в сфері стандартизації, метрології та сертифікації, управління якістю продукції і послуг в Україні, формує здобувачів освіти необхідні знання і практичні навички, щодо засобів вимірювання, особливості стандартизації продукції рибництва та технологічних процесів їх виробництва, технологічного регулювання та оцінки відповідності

МЕТА: Ознайомити майбутніх фахівців з нормативними, технічними основами стандартизації, дати теоретичні основи практичних рекомендацій з організації планування якості продукції і послуг на підприємствах, ознайомити з новими методами стандартизації та сертифікаціїї продукціїї рибництва, переробки продукції, вимоги стандартів аквакультури